do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/honorowe_patronaty/IV-Seminarium-Konflikty-w-gospodarowaniu-przestrzenia-i-zasobami-Ziemi/idn:3224
Drukuj grafikę : tak / nie

Honorowe patronaty Prezesa WUG

IV Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

17 Czerwca 2019

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. odbędzie się IV Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”.

Zakres tematyczny seminarium obejmuje wymianę, poszerzenie wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień związanych ze sposobami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, przyczynami i mechanizmami konfliktów społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górniczą.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.

wszystkie wiadomości