do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/honorowe_patronaty/Konferencja-Akademii-BHP-Wydawnictwa-Gorniczego/idn:3278
Drukuj grafikę : tak / nie

Honorowe patronaty Prezesa WUG

Konferencja Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego

12 Czerwca 2019

W dniach 12-13 czerwca 2019 r. w Bystrej odbędzie się Konferencja Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego.Tematyka konferencji na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach górniczych.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek.

Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o. w Katowicach.  

wszystkie wiadomości