do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/honorowe_patronaty/Ochrona-zdrowia-i-bezpieczenstwo-pracownikow-w-przemysle-wydobywczym/idn:3221
Drukuj grafikę : tak / nie

Honorowe patronaty Prezesa WUG

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym

16 Kwietnia 2019

16 kwietnia 2019 r. w Lubinie odbędzie się seminarium "Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym".

Spotkanie poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz promocji dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w górnictwie.

Seminarium odbędzie się pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Organizatorem seminarium jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

wszystkie wiadomości