do góry

Akty prawa krajowego

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - wdraża dyrektywę 2006/42/WE
14-12-12 10:19 2.82MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - wdraża dyrektywę 2006/42/WE
plik pdf Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586)
14-12-12 10:16 123.23KB pobierz plik: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586)
plik pdf Rozp. Mini. Gosp. z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 32, poz. 223) - wdraża dyrektywę 2005/88/WE
14-12-12 10:28 111.7KB pobierz plik: Rozp. Mini. Gosp. z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 32, poz. 223) - wdraża dyrektywę 2005/88/WE
plik pdf Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
14-12-12 10:18 42.15KB pobierz plik: Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych(Dz.U. nr 263, poz. 2200) - wdraża dyrektywę 97/23/EWG
14-12-12 10:17 2.92MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych(Dz.U. nr 263, poz. 2200) - wdraża dyrektywę 97/23/EWG
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203)- wdraża dyrektywę 94/9/WE
14-12-12 10:19 1.31MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203)- wdraża dyrektywę 94/9/WE
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) - wdraża dyrektywę 2004/22/WE
14-12-12 10:22 3.93MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) - wdraża dyrektywę 2004/22/WE
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) - wdraża dyrektywę 89/686/EWG z późn. zm.
14-12-12 10:21 1.14MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) - wdraża dyrektywę 89/686/EWG z późn. zm.
plik pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202) - wdraża dyrektywę 2000/14/WE
14-12-12 10:20 2.88MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202) - wdraża dyrektywę 2000/14/WE
plik pdf Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812).pdf
16-09-06 13:58 777.33KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812).pdf
plik pdf Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań systemów ochronnyvh przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).pdf
16-09-06 14:05 889.37KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań systemów ochronnyvh przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).pdf
plik pdf Zmiana rozporządzenia dotyczącego emisji hałasu przez urządzenia
14-12-12 10:30 20.05KB pobierz plik: Zmiana rozporządzenia dotyczącego emisji hałasu przez urządzenia

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00