do góry

Archiwum

01/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 01/2017

Petr ČADA, Pavel DVOŘÁK, Česlav NASTULCZYK, Jiří GOLASOWSKI, Jiří KORBEL, Roman BIAŁAS, Michał FORTUNA

Doświadczenia z eksploatacja pokładu węgla systemem komorowo-filarowym w kopalni „ČSM” w Czechach

Artykuł opisuje doświadczenia z próbnej eksploatacji pokładu węgla systemem komorowo-filarowym w czeskiej kopalni „DZ2” należącej do OKD, a.s., na tle warunków geologiczno-górniczych oraz przebiegu dotychczasowej eksploatacji złoża. W artykule scharakteryzowano wyposażenie maszynowe, w tym kombajn typu Bolter Miner firmy Joy, który został zastosowany po raz pierwszy w warunkach GZW. Przedstawiono również technologię wykonywania oraz monitoringu samodzielnej obudowy kotwowej.


Sylwester RAJWA, Stanisław PRUSEK, Aleksander WRANA, Zbigniew RAWICKI

Obwały skał stropowych w przodkach wyrobisk korytarzowych – badania ankietowe

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród osób dozoru podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Badania dotyczyły samooceny stanu faktycznego w wyrobiskach, w których dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń związanych z utrzymaniem stropu. Analiza wyników może posłużyć jako narzędzie do odpowiednich działań zapobiegawczych przeciwdziałających niezamierzonym opadom stropu w drążonych wyrobiskach chodnikowych


Piotr KALISZ

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na ciepłociągi nadziemne

W artykule omówiono oddziaływanie deformacji podłoża, spowodowanych eksploatacją górniczą, na nadziemne ciepłociągi. Nadziemne ciepłociągi na terenach górniczych, są zbudowane z izolowanych termicznie rur stalowych, ułożonych na podporach i wyposażonych w kompensatory. Deformacje podłoża gruntowego, na terenach górniczych wymuszają przemieszczenia podpór, co z kolei wywołuje dodatkowe siły i momenty zginające w konstrukcji ciepłociągów. Ciepłociągi są zabezpieczane przed tym oddziaływaniem przez ich upodatnienie, polegające na zastosowaniu dodatkowych kompensatorów i kompensacji kształtowych. W artykule przedstawiono sposób oceny możliwości przejmowania deformacji górniczych podłoża przez nadziemne ciepłociągi.


Jan KRZELOWSKI, Adam MAJ

Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych

 

Wykonywanie robót strzałowych jest podstawową metodą urabiania złóż surowców skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa w zakresie robót strzałowych w latach 1990–2015 oraz podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń w zakładach górniczych związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Ponadto, poddano analizie wpływ różnych czynników związanych z wykonywaniem robót strzałowych na stan bezpieczeństwa.


Spis treści rocznika 2016


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00