do góry

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 11/2018

Magdalena BIAŁEK-GRZECHNIK

Współpraca z samorządem terytorialnym i lokalną społecznością na przykładzie LW „Bogdanka” S.A.


W artykule przedstawiono sposób, w jaki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., na etapie budowania strategii działalności biznesowej, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (samorządami, lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi itp.). Omówiono koncepcję Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, definiowanej jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.

powrót do spisu artykułów

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00