do góry

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

12/2019 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 12/2019

Marek PŁACHNO, Sławomir BARANOWSKI, Ireneusz OŚLIŹNIOK

Rozwiązanie problemu remontu zbrojenia szybu V w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice"

Artykuł przedstawia analizę możliwości wykonywania remontów zbrojenia szybu bez ograniczania jego zadań transportowych, przy parametrach eksploatacji zgodnych z dokumentacją techniczną wyciągu szybowego, określonym stanie technicznym dźwigarów i prowadników. Remont taki wykonany został z wykorzystaniem posiadanego kapitału wiedzy i doświadczenia w zakresie utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla prowadzenia naczyń wyciągowych w warunkach uwzględnionego w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów.


Christof VOIGT

Rola i zadania nadzoru górniczego w procesie likwidacji zakładów górniczych w Saksonii

W artykule przedstawiono poparty przykładami przegląd procedur likwidacji zakładów górniczych. W zakresie tym funkcjonują dwa odmienne instrumenty prawne. Pierwszy z nich to plan likwidacji zakładu, w którym przedsiębiorca górniczy musi przedstawić dowody spełnienia warunków zakończenia działalności górniczej oraz eliminacji zagrożeń i przedłożyć go nadzorowi górniczemu do zatwierdzenia. Drugi instrument sprowadza się do ogłoszenia przez organ nadzoru górniczego zakończenia nadzoru, gdy tylko stwierdzi on, że zostały spełnione określone warunki.


Mariusz KOSZYK, Aneta GRODZICKA, Sławomir RZEPECKI

Wyniki badań linek ratowniczych w aspekcie szybkości ich zakładania i poruszania się w zadymionej komorze ćwiczeń przez zastępy ratownicze

W artykule przedstawiono wyniki badań linek ratowniczych trzech typów, używanych przez zakłady górnicze oraz OSRG Bytom – Zabrze zarówno podczas prowadzenia akcji, jak i ćwiczeń ratowniczych. Celem analiz było określenie czasu zapinania i odpinania oraz sposobu poruszania się zastępów ratowniczych w aparatach regeneracyjnych W-70 w zadymionych wyrobiskach komory ćwiczeń OSRG Bytom – Zabrze oraz w warunkach bez zadymienia.


Jacek BIELENIN

Ciocia Asia napisała o pracy w kopalni


Michał WROŃSKI

Kolej na kolej – jak polski węgiel trafił na światowe rynki


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00