do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/miesiecznik_wug/337/2274
Drukuj grafikę : tak / nie

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 12/2019

Marek PŁACHNO, Sławomir BARANOWSKI, Ireneusz OŚLIŹNIOK

Rozwiązanie problemu remontu zbrojenia szybu V w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice"


Artykuł przedstawia analizę możliwości wykonywania remontów zbrojenia szybu bez ograniczania jego zadań transportowych, przy parametrach eksploatacji zgodnych z dokumentacją techniczną wyciągu szybowego, określonym stanie technicznym dźwigarów i prowadników. Remont taki wykonany został z wykorzystaniem posiadanego kapitału wiedzy i doświadczenia w zakresie utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla prowadzenia naczyń wyciągowych w warunkach uwzględnionego w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów.

powrót do spisu artykułów