do góry

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 01/2020

Andrzej MORCINEK

Rekultywacja gruntów po odkrywkowej eksploatacji na terenie właściwości miejscowej OUG w Katowicach


Prawo ochrony środowiska i Prawo geologiczne i górnicze nakładają na przedsiębiorców górniczych obowiązek podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin. Skalę problemu obrazuje wielkość gruntów zajętych pod działalność górniczą w 2017 r. – 41 017 ha. Przedsiębiorcy górniczy w ramach prowadzonych prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych niejednokrotnie nadają terenom przekształconym w wyniku odkrywkowej eksploatacji złóż nowe walory krajobrazowe i użyteczne, korzystniejsze dla środowiska naturalnego od pierwotnych. Wśród bardzo bogatego katalogu kierunków rekultywacji należy wymienić trzy zasadnicze: w kierunku leśnym, rolnym i wodnym. Rekultywacja w kierunku leśnym, prowadzona m.in. przez Kopalnię Piasku „Szczakowa” w Jaworznie czy Zakład Górniczy „Szeligowiec” w Siewierzu, polega na przygotowaniu terenu pod kątem użytkowania leśnego. Rekultywacja w kierunku wodnym jest prowadzona m.in. przez Odkrywkowy Zakład Górniczy „Przecieszyn III” w Przecieszynie i Kopalnię Kruszywa „Dwory” w Oświęcimiu. Polega m.in. na profilowaniu skarp zbiornika i przygotowaniu do pełnienia funkcji o charakterze rekreacyjnym, hodowlanym lub ekologicznym. Rekultywacja w kierunku rolnym ma za zadanie przygotowanie terenu do produkcji rolniczej lub ogrodniczej.

powrót do spisu artykułów

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00