do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/miesiecznik_wug
Drukuj grafikę : tak / nie

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

03/2020 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 03/2020

Petra BENSCH

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych w Saksonii

Artykuł opisuje podstawy prawne i postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych w Saksonii z punktu widzenia Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego.


Bartosz KULIG

Ślad węglowy organizacji i produktu jako element modelu biznesowego

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienia polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.


Klaudiusz MANIAK

Od górnictwa miedziowego do budowy metra

O budowie  warszawskiego metra z Ryszardem Orłowskim rozmawia Klaudiusz Maniak.


Stefan Gierlotka

Święci patroni górników w Ameryce Łacińskiej


Anna Swiniarska-Tadla

Śląski van Gogh, który tworzył w kuchni