do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/prenumerata
Drukuj grafikę : tak / nie

Prenumerata

Prenumerata na 2020 r.

Wydawaniem i sprzedażą miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” zajmuje się Wyższy Urząd Górniczy.

Aby zamówić prenumeratę miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" należy: 

  • przesłać pocztą wypełniony formularz zamówienia na adres:

Wyższy Urząd Górniczy
Redakcja miesięcznika
„Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

 

  • dokonać przedpłaty na konto bankowe Wyższego Urzędu Górniczego:
    Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach
    46 1010 1212 0010 5222 3100 0000

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków przesyłamy zamówione numery miesięcznika.

 

Cena jednego egzemplarza - 15 zł (w tym 0% VAT)

Prenumerata całoroczna - 180 zł

 

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat z tytułu prenumerat na rok 2020 w miesiącu styczniu 2020 r. na ww. konto bankowe Wyższego Urzędu Górniczego.

 

Wpłaty na prenumeraty dokonywane w roku 2019 będą zwracane jednostce dokonującej wpłaty.

 

Informujemy, że Wyższy Urząd Górniczy nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług w związku z czym nie ma możliwości wystawiania faktur VAT. Za dokonane wpłaty w 2020 roku wystawiane będą rachunki wyłącznie na żądanie wpłacającego. W związku z tym prosimy o każdorazowe zgłaszanie konieczności wystawienia rachunku na adres e-mail: lub faxem: 32 736 17 26.

 

Dodatkowe informacje na temat prenumeraty można uzyskać w sekretariacie redakcji:

  • tel./faks: 32 736 19 14,
  • e-mail:

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Prenumerata na rok 2020
19-12-16 14:20 342.05KB pobierz plik: Prenumerata na rok 2020