Informacje dodatkowe

Zgłoszenia uczestników oraz propozycje usług dodatkowych prosimy kierować na adres:

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25, skrytka pocztowa 653
e-mail:

Dodatkowych informacji udziela:
  • mgr inż. Kazimierz Halama, mgr inż. Andrzej Tomczyk – Biuro Zarządu Głównego SITG, tel. 32/2563745 lub 757-27-42, fax 255-41-32
  • mgr inż. Alicja Stefaniak – Wyższy Urząd Górniczy tel. (32) 736 18 27
 
do góry