Rada naukowa

Rada naukowa konferencji

Przewodniczący:
mgr inż. Mirosław KOZIURA – Wiceprezes WUG

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE – Prezes SITG
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Naczelny Dyrektor GIG

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA
prof. dr hab. inż. Andrzej TYTKO
prof. dr hab. inż. Adam KLICH
mgr inż. Wojciech JEZIOROWSKI
mgr inż. Andrzej KATULSKI
mgr inż. Jerzy KOLASA
mgr inż. Janusz MALINGA
mgr inż. Piotr WOJTACHA

Sekretarz:
mgr inż. Alicja STEFANIAK
Wyższy Urząd Górniczy
tel. (32) 736 18 27

 

do góry