Tematyka konferencji

Tematyka konferencji:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie,
  • górnicze zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,
  • rola kształcenia i szkoleń w przygotowaniu osób dozoru do zawodu w aspekcie skutecznego nadzoru robót górniczych,
  • nowoczesne rozwiązania dotyczące maszyn i urządzeń górniczych.
do góry