Wnioski z konferencji

Wnioski z konferencji

  1. Przedsiębiorca czyli osoby najwyższego kierownictwa powinny być liderami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  2. W ramach poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy zachodzi konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do zwiększenia roli i odpowiedzialności audytorów wewnętrznych, w tym również pracowników służb bhp.
  3. Szkolenia i adaptacja zawodowa powinny być prowadzone w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, w kontakcie ze stosowanymi maszynami i urządzeniami.
  4. Istotna jest motywacja pracowników poprzez ich nagradzanie za bezpieczną pracę, a karanie za nieprzestrzeganie przepisów.
do góry