Strona główna/O nas/100-lecie WUG/Zbliża się jubileusz 100. rocznicy powołania Wyższego (..)

Zbliża się jubileusz 100. rocznicy powołania Wyższego Urzędu Górniczego

Logo jubileuszuW 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. To historyczne wydarzenie jest trwale związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Po długich latach zaborczej niewoli, zaczęła odradzać się polska administracja, gospodarka, nauka i społeczeństwo. Powoli następował rozkwit państwa polskiego. Na nowo kształtowała się jego tożsamość, także na arenie międzynarodowej. Odrodziła się też służba na rzecz bezpiecznego polskiego górnictwa, racjonalnego wydobycia złóż i kopalin oraz ochrony terenów pogórniczych.

WUG w Katowicach powołano do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 1922 roku. Przez 100 lat Wyższy Urząd Górniczy wraz z podległymi mu jednostkami dostosowywał formy swojej działalności do zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym, którym podlegał polski sektor wydobywczy, konsekwentnie i sumiennie realizując przy tym przyjętą misję. Stojąc na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w górnictwie Urząd egzekwował przestrzeganie górniczych przepisów, tworzył je, stwierdzał kwalifikacje górnicze, edukował, doradzał, chronił i współpracował z przedsiębiorcami górniczymi oraz wieloma instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi oraz naukowymi. Efektem tego jest postępujący z biegiem lat spadek wypadkowości w górnictwie, rosnący poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, a także proekologiczne działania na terenach poeksploatacyjnych. Inicjatywy podejmowane przez Wyższy Urząd Górniczy zawsze uwzględniają aktualną sytuację w przemyśle wydobywczym i są realizowane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, we współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, co pozwala zagwarantować optymalnie najkorzystniejsze wyniki działania.

Tegoroczne obchody jubileuszowe Wyższego Urzędu Górniczego odbędą się 24 czerwca br. w Katowicach, w formie uroczystej akademii i zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, posłowie, senatorowie, przedstawiciele instytucji publicznych współpracujących z WUG, członkowie kierownictwa przedsiębiorstw górniczych, przedstawiciele świata nauki i inni znamienici goście. 

Tak ważna okoliczność przyczyniła się do niezwykle starannego i szeroko zakrojonego przygotowania Urzędu do obchodów. Zrealizowano wiele dodatkowych inicjatyw podkreślających to ważne dla polskiego nadzoru górniczego święto. Z początkiem roku zostały wydane specjalne kalendarze okolicznościowe opatrzone jubileuszowym logiem, które znalazło się również na drukach korespondencyjnych instytucji. W ramach przygotowań powstał nowy sztandar zawierający elementy wskazujące na 100-letnią historię WUG. Opracowano wydawnictwo jubileuszowe pt. „Mamy 100 lat! Jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy będziemy…” prezentujące ludzi polskiego nadzoru górniczego, ich historię, miejsca pracy i zakres działalności. W czerwcu ukaże się również specjalne 96-stronicowe jubileuszowe wydanie miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Z okazji 100-lecia Urzędu został także wybity medal pamiątkowy, a w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego będzie można oglądać wielkoformatową ekspozycję prezentującą m.in. symbolicznie jego historię i teraźniejszość, wizerunki byłych prezesów WUG oraz ważne dokumenty pamiątkowe. Całość uzupełni film poświęcony prezentacji nadzoru górniczego, którego premiera odbędzie się 24 czerwca, oraz specjalnie przygotowana kapsuła czasu, dokumentująca 100 lat działalności polskiego nadzoru górniczego, która zostanie umieszczona w murach siedziby Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Warto dodać, że ważnym wydarzeniem okresu przygotowań do obchodów jubileuszowych było odnalezienie miejsca pochówku Romana Brzeskiego, pierwszego po II wojnie światowej prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Dzięki dobrowolnym datkom pracowników urzędów górniczych z całej Polski jego miejsce spoczynku otrzymało nowy nagrobek.

To wieloetapowe przedsięwzięcie, jakim są obchody 100-lecia polskiego nadzoru górniczego, ma na celu, przede wszystkim, utrwalenie w przestrzeni publicznej roli i misji, jakie pełni Urząd. Ma dać odpowiedź komu i czemu służył przez 100 lat swojej działalności oraz jakie są jego priorytety i plany na przyszłość. Ta wyjątkowa okazja pozwala na szeroką prezentację polskiego nadzoru górniczego jako instytucji niezbędnej, realizującej ważny interes społeczny. Wypełniany jest przy tym czynnik edukacyjny, co pozwala na lepsze postrzeganie instytucji i jej roli przez obywateli. Dzięki wizualizacjom i formom multimedialnym ten specjalistyczny organ staje się lepiej rozpoznawany, rozumiany i doceniany za rolę jaką pełni. Dodatkowo zaakcentowany zostaje fakt, że nadzór górniczy tworzą ludzie, eksperci posiadający określone kwalifikacje, pełniący rodzaj służby na rzecz bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w przemyśle wydobywczym, we wszystkich rodzajach górnictwa.

 

do góry