do góry

Rzecznik prasowy informuje

 

Druga edycja Akademii BHP Wydawnictwa Górniczeg

25 Października 2019

W dniach 23-24 października br. w Bystrej odbyła się jesienna edycja Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego, poświęcona chorobom zawodowym i parazawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kardiologicznych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego: dr inż. Adam Mirek - prezes WUG, Krzysztof Król - wiceprezes WUG oraz Alicja Stefaniak – dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia.

To druga edycja Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego. Pierwsza konferencja, która miała miejsce w czerwcu br., dotyczyła szeroko pojętego BHP i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy, w szczególności w branży górniczej i okołogórniczej.

Prezes WUG Adam Mirek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trudne środowisko pracy górników dołowych narażonych na wysoką temperaturę, zapylenie i skład atmosfery pod ziemią. Podkreślił także, że dodatkowym elementem ryzyka jest stres związany z trudnymi warunkami pracy w kopalni.

Krzysztof Król - wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego podczas pierwszego dnia konferencji wygłosił prelekcję pt.  „Choroby zawodowe w polskim górnictwie. Trendy i statystyka”. W programie drugiego dnia znalazła się m.in.  prelekcja Alicji Stefaniak - dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego zatytułowana „Zgony naturalne w polskim górnictwie”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Partnerem Honorowym konferencji były Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Ponadto  w gronie partnerów wydarzenia znaleźli się: Główny Instytut Górnictwa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza i Nadwiślańska Agencja Turystyczna.

Patronat medialny nad konferencją sprawowały Trybuna Górnicza i portal netTG.pl.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00