Strona główna/Ogłoszenia/Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife)

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife)

Logotyp Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Partnerzy projektu:

 • Sächsisches Oberbergamt
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 696 160,35 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR): 85% - 591 736,25 €

 

Górnictwo na obszarze pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia stoi nie tylko przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych, ważne jest również poprawienie transgranicznej współpracy pomiędzy urzędami górniczymi Dolnego Śląska i Saksonii, gdyż często brakuje u odpowiedzialnych podmiotów wiedzy na temat procedur administracyjnych, odpowiedzialności i procesów wydawania zezwoleń w kraju sąsiada. Prowadzi to do braku przekazywania i harmonizacji efektywnych środków proceduralnych lub do przeciągających się procedur administracyjnych w przypadku przedsięwzięć oddziałujących na środowisko poza granicami.

Projekt MineLife stworzy platformę dla intensyfikacji współpracy instytucji nadzorujących górnictwo w obszarze wsparcia. Zostanie zainicjowana wymiana pomiędzy instytucjami partnerskimi, która pozwoli na pozyskanie wiedzy i zwiększenie kompetencji w dziedzinie procedur administracyjnych, procesów planowania i zakresu nadzoru na obszarze wsparcia, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w sąsiednim regionie. Planowane są wyjazdy studyjne do zakładów prowadzących działalność wydobywczą oraz do obiektów dawnego górnictwa połączone z opracowaniem wybranych tematów w świetle prawa górniczego, jak również konferencje i regularne opracowywanie i publikowanie artykułów merytorycznych w wydawnictwach górniczych.

Kolejnym problemem w regionie są konflikty pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi, organami nadzoru i mieszkańcami. Zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Saksonii brakuje systemu zarządzania służącego unikaniu konfliktów lub ich zmniejszaniu. Aby załagodzić lub rozwiązać różne konflikty związane z górnictwem w projekcie zostaną opracowane instrumenty zarządzania konfliktami. Temu celowi będą służyć wybrane obiekty referencyjne, które mogą reprezentować ogólnie także inne zakłady górnicze (obiekty referencyjne: kopalnia węgla brunatnego w PL i zakład wydobywający kruszywa naturalne w SN).

Istnieje również deficyt informacji na temat górnictwa wśród opinii publicznej po obu stronach granicy. Aby prowadzone dyskusje związane z tematem górnictwa stały się bardziej rzeczowe, projekt ma się przyczynić do poprawy jakości informacji i poprawy wizerunku górnictwa w społeczeństwie. MineLife ma na celu zwiększenie możliwości współpracy w dziedzinie górnictwa, a przy tym intensyfikację współpracy i wymiany pomiędzy podmiotami związanymi z działalnością górniczą na obszarze wsparcia. Tym samym projekt ma się przyczynić do poprawy współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi w zakresie górnictwa, wzajemnego przekazywania doświadczeń, rozwiązywania wspólnych, podobnych po obu stronach granicy problemów.

 

Działania:

 • konferencje poświęcone tematyce górnictwa,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa w Saksonii,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa na Dolnym Śląsku,
 • opracowanie i dokumentacja wyjazdów w formie krótkich sprawozdań i podsumowania. Sprawozdania i podsumowanie będą opublikowane na stronach internetowych każdego partnera projektu,
 • publikacje z Saksonii na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych polskiego partnera,
 • publikacje z Polski na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych saksońskiego partnera,
 • co pół roku spotkania ewaluacyjne projektu, na zmianę w Saksonii i w Polsce,
 • analiza obiektu referencyjnego w Saksonii i Polsce, ustalenie działań dla zmniejszenia konfliktów,
 • analiza i ocena działań dla zmniejszenia konfliktów - obiekty referencyjne w Saksonii i w Polsce,
 • opracowanie i opublikowanie wspólnego poradnika na temat unikania i rozwiązywania konfliktów. Poradnik będzie również umieszczony na stronach internetowych wszystkich partnerów projektu,
 • referaty gościnne na temat górnictwa na istotnych spotkaniach merytoryczny partnera (2x w Polsce, 1x w Saksonii),
 • wystawa objazdowa: „Zapobieganie ryzyka związanego z dawnym górnictwem” (1x w Saksonii i 1x w Polsce).

Logotyp Saksońskiego Urzędu Górniczego Logotyp Wyższego Urzędu Górniczego Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Kategoria: Warsztaty branżowe [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2018-04-12 1. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w Zakładzie Górniczym "Sulików”
ilość pobrań: 1564
1. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w Zakładzie Górniczym "Sulików” 0.98MB zobacz
pdf 2018-08-01 2. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w "Demitz-Thumitz"
ilość pobrań: 1611
2. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w "Demitz-Thumitz" 1.11MB zobacz
pdf 2019-03-22 3. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 3 w obiekcie referencyjnym "Demitz-Thumitz"
ilość pobrań: 1522
3. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 3 w obiekcie referencyjnym "Demitz-Thumitz" 1.21MB zobacz
pdf 2019-03-22 4. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 4 w obiekcie referencyjnym kopalnia bazaltu "Sulików"
ilość pobrań: 1466
4. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 4 w obiekcie referencyjnym kopalnia bazaltu "Sulików" 1.32MB zobacz
Kategoria: Wyjazdy studyjne [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2017-10-26 02. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego „Rekultywacja zakładów górniczych na Łużycach“ - Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka z o.o. Administrująca Górnictwem (LMBV)
ilość pobrań: 1817
02. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego „Rekultywacja zakładów górniczych na Łużycach“ - Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka z o.o. Administrująca Górnictwem (LMBV) 1.05MB zobacz
pdf 2018-04-13 04. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w KWB „Turów”
ilość pobrań: 2278
04. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w KWB „Turów” 1.07MB zobacz
pdf 2018-07-16 05. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Nochten
ilość pobrań: 1835
05. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Nochten 724.83KB zobacz
pdf 2018-11-20 06. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Zebrzydowej
ilość pobrań: 1381
06. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Zebrzydowej 364.93KB zobacz
pdf 2019-08-06 07. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Caminau
ilość pobrań: 1363
07. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Caminau 1.2MB zobacz
pdf 2019-08-06 08. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w KGHM Polska Miedź S.A.
ilość pobrań: 1471
08. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w KGHM Polska Miedź S.A. 1.32MB zobacz
pdf 2019-11-25 09. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Bad Schlema
ilość pobrań: 1318
09. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Bad Schlema 3.51MB zobacz
pdf 2019-11-25 10. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Puschwitz
ilość pobrań: 1314
10. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Puschwitz 3MB zobacz
pdf 2017-12-29 01. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w Zakładzie Górniczym „Sulików”
ilość pobrań: 2278
01. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w Zakładzie Górniczym „Sulików” 1.39MB zobacz
pdf 2017-12-29 03. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna Kopalnia „Liczyrzepa” Sztolnie Kowary
ilość pobrań: 1776
03. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna Kopalnia „Liczyrzepa” Sztolnie Kowary 1.3MB zobacz
Kategoria: Konferencja inaugurująca, 16 listopada 2017 r., Görlitz [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2017-11-22 1. Program konferencji
ilość pobrań: 1438
1. Program konferencji 193.64KB zobacz
pdf 2017-11-22 2. dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej
ilość pobrań: 1713
2. dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej 807.71KB zobacz
pdf 2017-11-22 3. E. Król - REMIX w świetle strategii WD
ilość pobrań: 2257
3. E. Król - REMIX w świetle strategii WD 1.69MB zobacz
pdf 2017-11-22 4. K. Król - Strategia Działania Urzędów Górniczych w Polsce
ilość pobrań: 1666
4. K. Król - Strategia Działania Urzędów Górniczych w Polsce 606.54KB zobacz
pdf 2017-11-22 5. dr M. Dunikowska - Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
ilość pobrań: 1668
5. dr M. Dunikowska - Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 2.66MB zobacz
pdf 2017-11-22 6. MineLife - przedstawienie projektu
ilość pobrań: 2360
6. MineLife - przedstawienie projektu 3.92MB zobacz
pdf 2017-11-22 7. dr P. Buchholz - Wyzwania i działania przemysłu w związku z zapotrzebowaniem surowcowym
ilość pobrań: 1742
7. dr P. Buchholz - Wyzwania i działania przemysłu w związku z zapotrzebowaniem surowcowym 3.87MB zobacz
pdf 2017-11-22 8. prof. C. Drebenstedt - Cele Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rola górnictwa
ilość pobrań: 1787
8. prof. C. Drebenstedt - Cele Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rola górnictwa 4.29MB zobacz
pdf 2017-11-22 9. prof. H. Wirth - Rozwój górnictwa w Polsce – Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów
ilość pobrań: 4537
9. prof. H. Wirth - Rozwój górnictwa w Polsce – Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów 5.95MB zobacz
pdf 2017-11-22 10. dr M. Goedecke - Świadomość surowcowa i akceptacja społeczna nieodzowną podstawą nowoczesnego górnictwa
ilość pobrań: 1774
10. dr M. Goedecke - Świadomość surowcowa i akceptacja społeczna nieodzowną podstawą nowoczesnego górnictwa 1.46MB zobacz
pdf 2017-11-22 11. P. Kujawski - Zespoły porozumiewawcze
ilość pobrań: 1968
11. P. Kujawski - Zespoły porozumiewawcze 1.25MB zobacz
pdf 2017-11-22 12. Notka po konferencji
ilość pobrań: 1498
12. Notka po konferencji 195.02KB zobacz
pdf 2017-11-22 dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej
ilość pobrań: 1130
dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej 807.71KB zobacz
Kategoria: Konferencja kończąca projekt MineLife „Życie z górnictwem”, 25 października 2019 r., Łagów [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-12-19 sprawozdanie z konferencji kończącej projekt MineLife Życie z górnictwem
ilość pobrań: 1195
sprawozdanie z konferencji kończącej projekt MineLife Życie z górnictwem 334.82KB zobacz
Kategoria: Artykuł podsumowujący projekt MineLife "Życie z górnictwem" [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-01 Artykuł podsumowujący projekt MineLife Życie z górnictwem.pdf
ilość pobrań: 1177
Artykuł podsumowujący projekt MineLife Życie z górnictwem.pdf 438.5KB zobacz
do góry