Strona główna/O nas/Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Obsługa serwisu przy użyciu skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowo można użyć następujących skrótów:

  • Przejdź do treści strony : ALT i 1
  • Mapa witryny : ALT i 2
  • Funkcje dostępności: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i 4

Obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w Wyższym Urzędzie Górniczym

Klienci z niepełnosprawnością ruchową przyjmowani są w Katowicach w budynku
przy ul. Poniatowskiego 29 po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną WUG.

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Wyższym Urzędzie Górniczym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Wyższy Urząd Górniczy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w sposób opisany poniżej.

Kontakt

WUG umożliwia przesłanie wiadomości SMS lub MMS na następujący numer telefonu komórkowego:
783 829 123
Inne dostępne środki komunikacji:

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dostępna jest online w siedzibie urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00.

Potrzeba dostępu do świadczenia usług tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, powinna być zgłoszona co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza migowego (PJM) jest także świadczona bez wcześniejszego umawiania, przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych, bezpośrednio w siedzibach innych urzędów górniczych, a szczegóły znajdą Państwo na stronie
Tłumacz języka migowego

 

do góry