Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Wyższym Urzędzie Górniczym

Usługa tłumacza migowego (PJM) jest świadczona bez wcześniejszego umawiania, przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych, bezpośrednio w siedzibach urzędów górniczych , a szczegóły znajdą Państwo w zamieszczonych filmach.

Filmy dotyczące innych urzędów górniczych znajdują się pod tekstem.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Wyższy Urząd Górniczy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem także w sposób opisany poniżej.

Kontakt

WUG umożliwia przesłanie wiadomości SMS lub MMS na następujący numer telefonu komórkowego:
783 829 123
Inne dostępne środki komunikacji:

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dostępna jest online w siedzibie urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00.

Potrzeba dostępu do świadczenia usług tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, powinna być zgłoszona co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacje o obsłudze osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w poszczególnych okręgowych urzędach górniczych:

OUG Gdańsk:

OUG Katowice, Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej,
Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych (WUG):

OUG Kielce:

 

OUG Kraków:

OUG Krosno:

OUG Lublin:

OUG Poznań:

OUG Rybnik:

OUG Warszawa:

OUG Wrocław:

 

 

 

do góry