do góry

Wiadomości WUG

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

18 Grudnia 2019

We wtorek, 17 grudnia br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku zorganizowano naradę z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem narady było wypracowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych. Obrady prowadził dyrektor OUG w Rybniku.

Program spotkania obejmował:

 • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w PGG S.A Oddział KWK ROW;
 • omówienie wniosków na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • pożarze egzogenicznym zaistniałym 23 października 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wzmożonym wydzielaniu się metanu 5 i 16 listopada 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju,
  • pożarze endogenicznym zaistniałym 20 listopada 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach;
 • zmiany przepisów dotyczące:
  • zagrożenia klimatycznego wprowadzone rozporządzeniem Ministra Energii z  23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz Ministra Środowiska z  29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,
  • sporządzania planu ruchu wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00