do góry

Wiadomości WUG

OUG w Warszawie: spotkanie z kierownictwem Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA w Warszawie

16 Lutego 2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie zastępcy dyrektora OUG w Warszawie z kierownictwem Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA w Warszawie. Dotyczyło ono nowych kompetencji organów nadzoru górniczego w zakresie ustalenia opłaty podwyższonej, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie  eksploatacji bez wymaganej koncesji, wynikającymi ze zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Celem spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na zdarzające się przypadki prowadzenia eksploatacji złóż (zwłaszcza kruszywa naturalnego) bez wymaganej koncesji i późniejsze wykorzystanie uzyskanego materiału przy budowie obiektów drogowych.

Ponadto omówiono praktyczny sposób współpracy, w szczególności wzajemnego informowania się w przypadku stwierdzenia pozyskiwania kruszywa naturalnego bez wymaganej prawem koncesji do celów realizacji inwestycji drogowych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00