do góry

Wiadomości WUG

Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie za 2019 rok

19 Maja 2020

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego, w zakładce „BHP w górnictwie” zamieszczone zostało  opracowanie pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”.

Jest to corocznie opracowywana publikacja WUG, która zawiera, między innymi, najważniejsze informacje o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników, zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o działaniach prewencyjnych  i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na rok 2020. 

Ważnym celem opublikowanego dokumentu jest możliwość wykorzystania go przez zainteresowane strony do wypracowania lepszych standardów bezpieczeństwa w polskim górnictwie.

Dokument ten został przesłany m.in. ministrom odpowiedzialnym za politykę państwa w zakresie racjonalnego i bezpiecznego wydobywania kopalin, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Głównemu Inspektorowi Pracy oraz Przewodniczącemu Rady Ochrony Pracy.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00