do góry

Ratownictwo górnicze

Ze względu na duże rozmiary plików z przepisami polecamy Państwu po załadowaniu interesujacej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. (Dz.U.02.94.838)
6.65MB pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. (Dz.U.02.94.838)
plik pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 204, poz. 1476)
50.63KB pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 204, poz. 1476)
plik pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U.04.102.1073)
137.54KB pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U.04.102.1073)

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00