do góry

Wiadomości WUG

Konferencja naukowa o wypadkach

22 Listopada 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zorganizował
21 listopada br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencję naukową „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”.  W wydarzeniu uczestniczył wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha wraz z przedstawicielami Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG.

Ekspert Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG wygłosił referat pt. „Działalność prewencyjna WUG ukierunkowana na obniżenie zachorowalności na choroby zawodowe
w górnictwie”. Przedstawił w nim najważniejsze działania WUG, które przyczyniły się do obniżenia zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie. Ponadto zwrócił uwagę na specyfikę podziemnych stanowisk pracy w górnictwie, zasadniczo różniących się od stanowisk pracy w innych działach gospodarki.  

Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom tematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy,
a zwłaszcza kwestii prewencji wypadkowej, ochrony pracowników oraz zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat nie tylko edukuje, szkoli przedsiębiorców, ale też wspiera finansowo te firmy, które inwestują w działania zmierzające do poprawy i bezpieczeństwa w pracy, co roku ogłaszając konkurs dla firm. Mogą w nim wziąć udział zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i duże firmy zatrudniające od kilkuset po kilka tysięcy pracowników.

Ponadto podczas konferencji poruszono kwestie z zakresu ograniczania zagrożeń wypadkowych w pracy, ale też wyzwania finansowe, prawne i organizacyjne systemu ochrony skutków wypadków przy pracy. Dyskutowano również  o bezpieczeństwie informacji w świetle przepisów RODO, a nawet o instruktażu protokołu powypadkowego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00