Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja naukowa o wypadkach

Konferencja naukowa o wypadkach

22 Listopada 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zorganizował
21 listopada br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencję naukową „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”.  W wydarzeniu uczestniczył wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha wraz z przedstawicielami Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG.

Ekspert Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG wygłosił referat pt. „Działalność prewencyjna WUG ukierunkowana na obniżenie zachorowalności na choroby zawodowe
w górnictwie”. Przedstawił w nim najważniejsze działania WUG, które przyczyniły się do obniżenia zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie. Ponadto zwrócił uwagę na specyfikę podziemnych stanowisk pracy w górnictwie, zasadniczo różniących się od stanowisk pracy w innych działach gospodarki.  

Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom tematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy,
a zwłaszcza kwestii prewencji wypadkowej, ochrony pracowników oraz zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat nie tylko edukuje, szkoli przedsiębiorców, ale też wspiera finansowo te firmy, które inwestują w działania zmierzające do poprawy i bezpieczeństwa w pracy, co roku ogłaszając konkurs dla firm. Mogą w nim wziąć udział zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i duże firmy zatrudniające od kilkuset po kilka tysięcy pracowników.

Ponadto podczas konferencji poruszono kwestie z zakresu ograniczania zagrożeń wypadkowych w pracy, ale też wyzwania finansowe, prawne i organizacyjne systemu ochrony skutków wypadków przy pracy. Dyskutowano również  o bezpieczeństwie informacji w świetle przepisów RODO, a nawet o instruktażu protokołu powypadkowego.

do góry