do góry

Wiadomości WUG

Narada z kierownikami działów energomechanicznych i BHP

01 Marca 2019

W piątek, 1 marca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów energomechanicznych i BHP nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było wypracowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych. Naradę prowadził zastępca dyrektora OUG w Rybniku.   

 Program obrad obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w nadzorowanych zakładach górniczych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy, a także omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym 27 października 2018 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku,
  • wypadku zbiorowym (3 wypadki lekkie), zaistniałym 5 września 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym 11 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach; przedstawienie informacji o tąpnięciu i wypadku zbiorowym (1 wypadek śmiertelny, 8 lekkich) zaistniałych 22 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach;
 • przedstawienie informacji o tąpnięciu zaistniałym 8 lutego 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie;
 • omówienie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego, zaistniałego 7 września 2018r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku;
 • sposób zapoznawania pracowników obsługujących maszyny i urządzenia z ich dokumentacją techniczno-ruchową (instrukcją) producenta;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku i w roku 2018, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień;
 • dyskusję, w trakcie której poruszono zagadnienia łączności alarmowej w wyrobiskach ścianowych oraz zasady kalibracji czujników metanometrycznych i ACO.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00