Strona główna/O nas/COVID-19 : rekomendacje, wytyczne, pomoc

COVID-19 : rekomendacje, wytyczne, pomoc

 

W związku z powszechnym zagrożeniem koronawirusem (Covid-19), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w obszarze swoich kompetencji, podjął działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia zachorowań wśród pracowników branży wydobywczej. W tym celu m.in. powołał Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wystosował do przedsiębiorców górniczych pismo, w którym zarekomendował spółkom węglowym zestaw działań minimalizujących zagrożenie epidemiczne.

 

Realizując zalecenia Zespołu, w Departamencie Prawnym Wyższego Urzędu Górniczego opracowano projekty rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych zmieniające, odpowiednio:

  • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052);
  • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1880);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008).

Ponadto w życie wdrożono, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, działania profilaktyczne, które mają na celu maksymalne zniwelowanie możliwości zakażenia i rozprzestrzeniania się Covid-19 w urzędach nadzoru górniczego.

 

Zgodnie z nimi w siedzibie WUG interesanci są przyjmowani w ograniczonym zakresie. Wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu są przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni. Kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - numery kontaktowe są dostępne na stronie https://www.wug.gov.pl/kontakt/kontakt_wug. Przez cała dobę czynne są numery telefonów dyspozytorów, pozostałe - w godzinach pracy urzędu. Składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WUG/SkrytkaESP

 

Wprowadzone regulacje dotyczą również okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych jednostek terenowych WUG.

 

do góry