do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

11 Października 2019

W czwartek, 10 października br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, odbyło się 21. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice.

Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wujek”.

Podczas posiedzenia przeanalizowano zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie II i III kwartału 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Szczegółowo omówiono zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działaniami profilaktycznymi.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00