Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w OUG w Rybniku

11 Października 2019

W czwartek, 10 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Obrady prowadził zastępca dyrektora Urzędu.   

Program spotkania obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych,
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym 27 marca 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek”,
  • wypadku porażenia prądem i oparzenia łukiem zaistniałym 1 kwietnia 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka,
  • wypadku porażenia prądem i oparzenia łukiem zaistniałym 25 lipca 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel,
  • zawale zaistniałym 9 lipca 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka,
  • zagubieniu środków strzałowych 24 sierpnia 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia,
 • omówienie sposobu podłączania urządzeń hydraulicznych małej mechanizacji,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli,
 • zmianę rozporządzeń dotyczących zagrożenia klimatycznego.

Ponadto w ramach dyskusji poruszono zagadnienia:

 • szkoleń pracowników w zakresie występujących zagrożeń naturalnych,
 • eksploatacji spalinowych kolejek podwieszanych,
 • ewidencji czasu pracy.
do góry