do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

10 Października 2019

W środę, 9 października br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe kierownictwa oraz  pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z kierownikami ruchu zakładów górniczych, osobami dozoru ruchu i przedstawicielami służby mierniczo-geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz obszarów morskich RP. W obradach brali udział również: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego – Oddziału w Gdańsku, a także przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie spotkania omówiono m in.:

  • braki formalne i merytoryczne w dokumentach przedkładanych do zatwierdzenia organowi nadzoru górniczego,
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych oraz wypadkowość
    w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • zadania służby geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia osuwiskowego,
  • zagadnienia związane z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych,
  • nowe podejście Urzędu Dozoru Technicznego do inspekcji technicznych,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy – ogólne wymagania, uprawnienia i odpowiedzialność porządkowa, wynikające z obowiązujących przepisów,
  • działalność kontrolną Inspekcji Ochrony Środowiska na terenach górniczych – przepisy prawa i praktykę,
  • odzysk odpadów poza instalacjami – wymogi geologiczne dla odzysku popiołów.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00