Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

10 Października 2019

W środę, 9 października br. w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

Podczas obrad wymieniono dotychczasowe zasady współpracy i doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych. Ponadto omówiono problematykę związaną z ewentualnym występowaniem emisji hałasu do środowiska w trakcie robót geologicznych i możliwość współdziałania organów w tym zakresie.

Ponadto przedmiotem spotkania objęto:

  • aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.
do góry