do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w zakładach górniczych

31 Sierpnia 2017

W środę, 30 sierpnia br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników specjalności górniczej Urzędu z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd. Ponadto w obradach uczestniczyli m.in. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha oraz dyrektor Departamentu Górnictwa WUG Zbigniew Rawicki.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia i wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego.

Pracownicy merytoryczni urzędów górniczych wyjaśniali prawne i techniczne aspekty gospodarki środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym, nadzoru nad tą gospodarką oraz wykonywaniem robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Największe wątpliwości budziły zagadnienia dotyczące stanowiska kierownika działu techniki strzałowej, prowadzenia książki obrotu środkami strzałowymi i książki odstrzałów, a także organizacji robót strzałowych w przypadku odpalania kilku serii ładunków materiału wybuchowego.

Spotkanie podsumował Wiceprezes WUG podkreślając korzyści wynikające z dyskusji oraz przedstawił zebranym „nowe” zadania nadzoru górniczego, a także odniósł się do zgłaszanych problemów przez uczestników obrad.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00