do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami zarządu, kierownictwa i służb BHP kopalni Bogdanka

12 Czerwca 2018

We wtorek, 12 czerwca br. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa WUG i OUG w Lublinie oraz przedstawiciele zarządu, kierownictwa i służb BHP kopalni L.W. „Bogdanka” oraz podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego. Obradom przewodniczył wiceprezes WUG Piotr Wojtacha.

Na spotkaniu przedstawiono analizę wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego, odniesiono się do stanu wypadkowości w L.W. „Bogdanka” na tle wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego za 2017 r. i cztery miesiące 2018 roku.

Dyrektor OUG w Lublinie omówił wyniki kontroli przeprowadzanych przez urząd górniczy przedstawiając najczęściej występujące nieprawidłowości wynikłe podczas kontroli w zakładzie górniczym oraz nieprawidłowości wykazane podczas kontroli szkoleń pracowniczych i jednostek szkoleniowych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00