do góry

Wiadomości WUG

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2019

09 Kwietnia 2020

W Wyższym Urzędzie Górniczym zostało opracowane „Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2019”. Działalność urzędów górniczych została ujęta w aspekcie realizacji priorytetowych celów zawartych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020”. W opracowanym dokumencie przedstawiono m.in.: działalność administracyjną urzędów górniczych, działalność kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą. Odrębne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych.

 

Całość sprawozdania uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego www.wug.gov.pl/o_nas/cele_i_zadania.

 

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00