do góry
Strona główna / Prawo / Akty prawne / Projekty aktów normatywnych / Trwające postępowania legislacyjne / Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Wnioskodawca: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Rada Ministrów
Numer z wykazu: RD26
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 113 ust. 15
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1)

 

 

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu
są udostępnione na stronach internetowych

Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

 

 

link do RPL

 

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00