do góry

Wiadomości WUG

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Czerwca 2019

W czwartek 27 czerwca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2019 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • realizację poleceń wydanych na naradzie 22.03.2019 r., dotyczących weryfikacji zapisów dokumentacji prowadzenia ruchu w zakresie zasad i sposobu przeprowadzania komisyjnych odbiorów maszyn i urządzeń, przed oddaniem ich do ruchu,
  • realizację poleceń w zakresie weryfikacji stanu faktycznego z dokumentacją, w celu prawidłowej eksploatacji przenośników taśmowych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00