Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Czerwca 2019

W czwartek 27 czerwca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2019 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • realizację poleceń wydanych na naradzie 22.03.2019 r., dotyczących weryfikacji zapisów dokumentacji prowadzenia ruchu w zakresie zasad i sposobu przeprowadzania komisyjnych odbiorów maszyn i urządzeń, przed oddaniem ich do ruchu,
  • realizację poleceń w zakresie weryfikacji stanu faktycznego z dokumentacją, w celu prawidłowej eksploatacji przenośników taśmowych.
do góry