Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

27 Czerwca 2019

W środę, 26 czerwca, w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha.

Tematem spotkania było zaopiniowanie trzech wniosków skierowanych pod obrady Komisji przez przedsiębiorców. Pierwszy z nich dotyczył prowadzenia w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach eksploatacji pokładów 501 i  510 w warunkach wysokiego potencjalnego zagrożenia tąpaniami przy współwystępowaniu innych zagrożeń naturalnych. Dwa kolejne wnioski obejmowały zagadnienia związane z występowaniem zagrożenia wodnego. Pierwszy dotyczył drążenia w Tauron Wydobycie S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie wyrobiska udostępniającego w obszarze regionalnej strefy uskokowej o zrzucie około 120 m, w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych i geomechanicznych. Natomiast drugi – grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni „Powstańców Śląskich-Bytom I” SRK S.A. Oddziału CZOK w Czeladzi do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek” w Bytomiu, z wykorzystaniem zaplanowanego do wykonania przekopu wodnego. Przedłożone wnioski Komisja zaopiniowała pozytywnie.

do góry