do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

05 Marca 2020

W środę, 4 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król. Zadaniem Komisji było zaopiniowanie dwóch wniosków, skierowanych pod obrady przez przedsiębiorców, które dotyczyły prowadzenia robót w warunkach zagrożenia wodnego. Pierwszy z nich, skierowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, dotyczył wprowadzenia wód kopalnianych do likwidowanych i zlikwidowanych wyrobisk górniczych zlokalizowanych w strefie przygranicznej zakładów górniczych SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” i PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, w celu funkcjonowania projektowanej pompowni głębinowej w szybie „Roździeński” SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Drugi z opiniowanych wniosków, skierowany pod obrady Komisji przez KGHM „Polska Miedź S.A.” w Lubinie, dotyczył prowadzonych i planowych działań w zakresie powstrzymania wzmożonego dopływu wód do wyrobisk w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Oba wnioski zostały zaopiniowany pozytywnie.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00