Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

5 Marca 2020

W środę, 4 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król. Zadaniem Komisji było zaopiniowanie dwóch wniosków, skierowanych pod obrady przez przedsiębiorców, które dotyczyły prowadzenia robót w warunkach zagrożenia wodnego. Pierwszy z nich, skierowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, dotyczył wprowadzenia wód kopalnianych do likwidowanych i zlikwidowanych wyrobisk górniczych zlokalizowanych w strefie przygranicznej zakładów górniczych SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” i PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, w celu funkcjonowania projektowanej pompowni głębinowej w szybie „Roździeński” SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Drugi z opiniowanych wniosków, skierowany pod obrady Komisji przez KGHM „Polska Miedź S.A.” w Lubinie, dotyczył prowadzonych i planowych działań w zakresie powstrzymania wzmożonego dopływu wód do wyrobisk w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Oba wnioski zostały zaopiniowany pozytywnie.

do góry