do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

18 Października 2019

W czwartek, 17 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyła wiceburmistrz Mikołowa oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” i „Makoszowy”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na 27. posiedzeniu zespołu. Przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda”  Ruch Halemba przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża Śmiłowice. Następnie przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda” Bielszowice przedstawił postęp robót hydrotechnicznych prowadzonych przez ostatnich kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś.  

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kopalń „Ruda”, „Bolesław Śmiały” i „Budryk” omówili eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2019 r., a także eksploatację projektowaną w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przedstawiciel Kopalni „Makoszowy”  poinformował o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach w tym zakresie oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00