Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada techniczna z przedstawicielami zakładu (..)

Narada techniczna z przedstawicielami zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

24 Października 2019

W środę, 23 października br., w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyła się narada techniczna kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z osobami kierownictwa, służby BHP i SIP zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

W związku ze zmianą organizacji zakładu związaną z połączeniem dotychczasowych Dywizji Serwisów i Dywizji Wierceń w jedną Dywizję Operacji Krajowych, kierownictwo zakładu przedstawiło aktualny schemat organizacyjny w aspekcie organizacji pionu robót wiertniczych i pionu serwisów.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • zagadnienia bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót, w tym wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych,
  • funkcjonowanie dotychczasowych zarządzeń kierownika ruchu zakładu byłych Dywizji Wierceń i Serwisów w obecnej strukturze Dywizji Operacji Krajowych.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu, stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli robót geologicznych i górniczych oraz problematykę wynikającą z analizy zdarzeń wypadkowych, w tym omówiono przyczyny i okoliczności wypadku na wiertni Kramarzówka 3H.

do góry