Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A.

18 Października 2019

W czwartek, 17 października br., w siedzibie TW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, odbyło się 6. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Mysłowice, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kopalń: TW S.A. ZG Sobieski, PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” i SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry