do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń

12 Czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji nadzorowanych przez Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie oraz zadania organów nadzoru górniczego,
  • nowelizację przepisów w aspekcie zatrudnienia podmiotów wykonujących czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego,
  • zasady współpracy między zakładem górniczym a podmiotem gospodarczym wykonującym powierzone im zadania w ruchu zakładu górniczego oraz sposób organizacji robót na zakładzie górniczym,
  • organizację i zadania służb dyspozytorskich na zakładzie górniczym w aspekcie przejmowania tych  zadań przez podmioty,
  • niebezpieczne zdarzenia i wypadki którym ulegli pracownicy podmiotów zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, 
  • przyczyny awaryjnych postojów wentylatorów głównych,
  • działania profilaktyczne podejmowane przez SUG w zakresie propagowania bezpiecznych metod pracy wśród pracowników podmiotów.

Przedstawiciele podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego omówili problemy i działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00