Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

12 Czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca br., z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r.,
  • rodzaje podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń,
  • wyniki kontroli stanu obudowy w wyrobiskach przewietrzanych grupowymi prądami powietrza zużytego (odprowadzanego do szybów wydechowych),
  • zestawienie zużycia środków zmniejszających napięcie powierzchniowe wody używanej do profilaktyki przeciwpyłowej oraz pyłu kamiennego w nadzorowanych zakładach górniczych w latach 2016-2018.
do góry