do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

10 Października 2019

W środę, 9 października br. w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

Podczas obrad wymieniono dotychczasowe zasady współpracy i doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych. Ponadto omówiono problematykę związaną z ewentualnym występowaniem emisji hałasu do środowiska w trakcie robót geologicznych i możliwość współdziałania organów w tym zakresie.

Ponadto przedmiotem spotkania objęto:

  • aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00