Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Skuteczność działania Zakładowych Społecznych (..)

Skuteczność działania Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy

7 Października 2019

W dniach 2-4 października br. w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec w Ustroniu odbyło się IX Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy, działających w zakładach górniczych.

Współorganizatorem Forum, w ramach działań na rzecz kampanii społecznej prowadzonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy pn. „Moda na bezpieczeństwo", był Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Skuteczność działania ZSIP miernikiem bezpiecznej pracy”. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowych Urzędów Górniczych z Rybnika i Gliwic, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy zakładów górniczych.

W pierwszym dniu Forum uczestnicy mieli okazję zapoznać się i dyskutować na temat prezentacji przedstawionych przez przedstawicieli urzędów górniczych oraz OIP w Katowicach. Poruszały one następującą tematykę:

 • „Przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy w kopalniach nadzorowanych przez OUG Rybnik”;
 • „Omówienie wypadku zbiorowego spowodowanego wstrząsem wysokoenergetycznym zaistniałym w dniu 5 maja 2018 r. w JSW S.A. Ruch Zofiówka;
 • „Aspekty stosowania mechanicznych urządzeń zastępujących obudowę indywidualną na skrajnych odcinkach ścian i urządzeń mechanizacji likwidacji wyrobisk przyścianowych za frontem ścian”;
 • „Prawo pracy”;
 • „Wypadki przy pracy”.

Obrady drugiego dnia Forum otworzył Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Piotr Wojtacha. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. szczególną uwagę na rolę i znaczenie Inspektorów Społecznej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznego miejsca pracy. 

W tym dniu zapoznano się z prezentacjami:

 • „Stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie”;
 • „Rola SIP w ustalaniu przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z obsługą urządzeń i instalacji elektroenergetycznych”;
 • „Stan warunków bhp w górnictwie za rok 2018”;
 • „Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i SIP w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy”;
 • „Wybrane zagadnienia z prawa pracy” (Cz. I);
 • „Bezpieczeństwo i efektywność produkcji wobec wyzwań przemysłu 4.0.”;
 • „Założenia kampanii społecznej >Moda na bezpieczeństwo<”.

Prezentacje przedstawione w ostatnim dniu Forum, 4 października, poruszały z kolei następujące tematy:

 • „Specyfika wyzwań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką bezpieczeństwa w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt psychologiczny”;
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy” (Cz. II);
 • „Serce z węgla, czyli miękkie kompetencje w górnictwie”.

W trzydniowych obradach Forum uczestniczyło około 90 osób.

do góry