do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

31 Października 2019

W środę, 30 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracowników WIOŚ w Gdańsku. Tematem obrad były zagadnienia związane z kompetencjami organów administracji rządowej. Przedstawicielki OUG w Gdańsku omówiły kompetencje organów nadzoru górniczego, z uwzględnieniem zadań dotyczących kontroli i nadzoru nad ruchem zakładów górniczych w zakresie ochrony środowiska, rekultywacji i gospodarowania odpadami. Na spotkaniu referaty wygłosili również przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Udział w spotkaniu jest realizacją postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00