Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

7 Listopada 2019

W środę, 6 listopada br. w siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dyrektorami oddziałów UDT w Krakowie i Lublinie.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  • warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego,
  • rodzaje urządzeń technicznych użytkowanych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych podlegających dozorowi technicznemu,
  • stan bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Kielcach,
  • wypadki w zakładach górniczych związane z eksploatacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – zaistniałe w ostatnich dziesięciu latach,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie współpracy obu organów.

do góry